สถานีตำรวจนครบาลลำหิน ยินดีต้อนรับ


---ประกาศแจ้งเตือนต่างๆ---
  

แจ้งเตือนเพิ่มเติม


---การดำเนินการตามมาตรฐาน ITA---
  ตำรวจดีศรีนครบาล


  
พ.ต.อ.ธนวรรธน์ ตาระกา
ผกก.สน.ลำหิน


หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ หรือต้องการร้องเรียน เชิญพบ
พ.ต.อ.ธนวรรธน์ ตาระกา ผกก.สน.ลำหิน โทร.091-453-4654
Suggestion or any complaint, please inform
Pol.col.Thanawat Taraka Superintentdent of Lamhin Police Station.
Tel. 091-453-4654


ร่วมทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
คลิกที่ภาพ หรือ สแกน QR CODE
Social Network